top of page

Compassion Focused Therapy

COMPASSION FOCUSED THERAPY (CFT)

CFT tilhører det der kaldes for den tredje generation af kognitiv adfærdsterapi. Det vil sige, at terapiformen er bygget op af elementer både fra kognitiv adfærdsterapi og fra mindfulness. 
 
Udover de kognitive dele i behandlingen, har CFT også rødder i evolutionsteori og neurovidenskaben. Disse retninger vil vi ikke komme nærmere ind på her. 

I Danmark oversætter vi terapiformen til ‘Medfølelsesfokuseret Terapi‘. 

Terapiformen er blevet praktiseret gennem de sidste 30 år, hovedsageligt i USA, hvor den har vist sig, at være en brugbar og fugtbar terapiform for mange klienter.  Evidensen (beviset) for denne terapis effekt er stigende indenfor behandling af bl.a. lavt selvværd, stress, angst, depression, spiseforstyrrelser og sårbare sensitive mennesker. 

CFT har til formål at styrke den del af dit sind, som kan regulere dine følelser. Der lægges vægt på omsorg, tilknytning og ro, så man kan styrke din medfølelse for dig selv. På den måde kan du udvikle egenomsorg, og på den måde dæmpe din indre kritiker, som fordrer skyld og skam.

Vi ser ofte, at lavt selvværd og selvkritik

er roden til eller sideløbende en smerte

til de fleste psykologiske problemstillinger.

Dit lave selvværd og din selvkritik spiller derfor en central rolle i såvel udviklingen som vedligeholdelsen af dine psykologiske lidelser eller smerter, heriblandt misbrug, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, PTSD, eksistentielle kriser, problemer I relationer og så videre. 

HVORFOR ER MEDFØLELSE FOR SIG SELV VIGTIGT?

Medfølelse er med til at afspænde nervesystemet.
 

I modsætning til empati, har medfølelse, specielt for overempatiske (særlig sensitive) og omsorgsfulde mennesker, vist sig at virke som en ‘buffer’ i forhold til at blive ‘udbrændt’. Det vil sige, at hvis du er et af de smukke mennesker, som bliver overempatisk og næsten føler den anden persons smerte helt ind i dig selv, så kan du nemt blive udbrændt i dit abejde, liv osv.

Men ved medfølelse, vil du kunne bibeholde empatien dog uden at lade den ramme dit nervesystem, som kan opfatte at smerten sker inde i dig, selvom den rent faktisk sker i den anden person. Du vil kunne passe på dig selv samtidig med at du kan være empatisk. 

Øget medfølelse for dig selv bidrager yderligere til at mindske angst, stress og depression. Derudover styrkes dit immunforsvar og din søvn forbedres også.

Træningen af din selvmedfølelse (egenomsorg) bidrager til at udvikle en større glæde og tilfredshed med dit liv. Den kan over tid blive til en optrænet copingmekanisme, der kan involvere dit eget, såvel som andres velbefindende.

Vi har her på klinikken speciale i lavt selvværd, egenomsorg og selvkærlighedsterapi. Så denne del vil du med største sansyndlighed blive involveret i, under dit forløb hos os. 

HVORDAN KAN VI STØTTE DIG I AT UDVIKLE MEDFØLELSE FOR DIG SELV?

Der findes flere veje til udviklingen af selvmedfølelse. Compassion Focused Therapy er én af dem.  


Vi laver et dybdegående arbejde med din måde at forstå dine egne forhindringer og barriere for din egenomsorg og egenkærlighed.


Når du begynder at elske dig selv og de værdier du har, så ser vi tydeligt, hvordan de fleste klienter ser, at det breder sig som ringe i vandet til deres omverden, familien, venner og bekendte. Og du vil sandsynligt opleve, at du bliver højere elsket af dine omgivelser.  


At have medfølelse for andre er for de fleste mennesker en velkendt følelse. 


I den danske kultur har medfølelsen for sig selv, dog aldrig været en særlig udpræget og udviklet tendens.  Det betyder, at det ikke er en egenskab der er blevet givet videre fra generation til generation i den sociale arv. 


Vi mener, at rigtig mange mennesker vil have glæde af, at lære denne medfølelse for sig selv, at kunne elske sig selv, at kunne hvile i sig selv og ikke være så optaget af andres meninger og betingelser. 


Og heldigvis kan selvmedfølelse og selvkærlighed trænes og blive til en naturlig egenskab, for dig som ønsker det. Og vi vil juble sammen med dig, når du i terapiforløbet opdager, hvor meget livet ændres, ved selvkærlighed og selvmedfølelse. 


I den individuelle terapi vil der være fokus på at arbejde med de tanker og adfærdsmønstre du ikke oplever er hensigtsmæssige eller som giver dig smerte, det kan være psykisk som fysisk smerte. 

Vi vil hjælpe dig til din udvikling af accepten af den du er

så du kan stå stærkt og ærligt i dig selv.

Så du kan komme af med skam, skyldfølelse, 

vrede, negative tanker, lavt selvværd, usikkerhed osv. 

Der vil i denne terapiform være en del hjemmeøvelser, hvor vi hjælper dig til at få ro på dine alarmklokker, får ro på din uro og dine gamle mønstre. 


Du vil efterhånden opleve, at effekten af dine hjemmeøvelser vil være, at du mere og mere vil opleve at være din egen bedste og omsorgsfulde ven. 


Du vil blive gladere for dit eget selskab, og du vil kunne trække vejret dybt ind i dit indre med en rar og afslappet følelse. 


Tillykke, din rejse mod selvkærlighed og et bedre liv, er i gang. Glæd dig... Livet bliver så meget mere givtigt, når der også er plads til dig.

bottom of page