top of page

Hvad kan vi tilbyde dig i dit terapiforløb?

I Neuropsykologisk og psykoterapeutisk privatklinik arbejder vi udfra forskellige terapiretninger. Man kan indenfor psykologien sige, at vi arbejder eklektisk. Det vil sige, at vi ikke kun arbejder i én retning eller med én metode. Vi mener, at mange retninger og metoder indenfor psykologien har gode sider, som vi med vores kliniske faglighed og erfaring, kan inddrage og gøre brug af I dit unikke terapiforløb. 

Læs mere om de forskellige terapiformer vi tilbyder i klinikken her

Vi er mere optaget af, at bruge det, som virker for lige netop dig og dit forløb hos os.

I dit terapeutiske forløb lægger vi især fokus på:

AdobeStock_317549938.jpeg

DINE STYRKER

Vi skræddersyer et terapeutisk forløb for dig og dine behov.

 

Vi laver en form for terapeutisk undervisning af dig, hvor du lærer at kigge “udefra og ind” på dine udfordringer og svære situationer i livet. 

Du vil stille og roligt lære at ændre dine forestillinger og dine reaktioner, så de svære situationer bliver lettere at håndtere.

Vi ser dig som en person med mange styrker, som vi gennem terapiforløbet, støtter dig i. 

 

Vi lærer dig, hvordan du kan bruge dine iboende styrker på en mere bevidst og indre styret måde.

AdobeStock_276154849.jpeg

DU STYRKES TIL AT TAGE ANSVAR

Vi fortæller dig ærligt, at et forløb her hos os, kun kan lykkes, hvis du går ind i forløbet med motivation og viden om, at du skal arbejde ihærdigt og kontinuerligt med dig selv. 

Kun på denne måde kan du udvikles og forløbet føles som en succes og forandring for dig.

AdobeStock_257115862.jpeg

DIN SELVUDVIKLING

Vi tør gøre tingene lidt anderledes. Vi tør eksperimentere sammen med dig.

 

Vi er ikke fastlåste i bestemte psykologiske principper og retningslinjer. Det vil sige, at vi ofte afprøver forskellige øvelser i dit terapiforløb.

Du er unik, og derfor lader vi din proces vise os, hvad vi sammen kan gøre, for at du føler dig mere glad og tilfreds, og har større forståelse af dine udfordringer. 

Øvelserne kan være: kropslige hjemmeøvelser med meditation, mindfulness, åndedrætsøvelser eller øvelser i at gøre noget der er svært for dig, men som du mangler mere erfaring i.

 

Når du gør noget der normalt skaber angst i dig, så optræner du en form for en “ny forståelse” af det, som normalt gør dig bange. Her kan vi hjælpe dig, til at få mere ro i oplevelsen af det svære.

AdobeStock_306762902.jpeg

SAMMENHÆNG MELLEM KROP OG SIND

Vi ser ikke mennesket opdelt i hjerne og krop. Eller i fornuft og følelser.

 

Det vil sige, at vi arbejder med at alle dine tanker, som foregår i din hjerne, også påvirker din krops reaktioner og adfærd.

Vi vil derfor oftest inddrage hjemmeøvelser, som kropsøvelser, åndedrætsøvelser og andre måder at tænke krop og sind som ét hele.

AdobeStock_280832980 (1).jpeg

DU BLIVER DIN EGEN EKSPERT

Vi samarbejder altid med dig, med de vilkår, rammer og muligheder, du har i dit liv.

 

Vi er på en nysgerrig opdagelsesrejse, sammen med dig, hvor vi ønsker, at optimere gennem øvelse, grin, tårer og sidst masser af omsorg for dig. 

Når du bliver ekspert i dig selv, vil du blive bedre til at definere de mål og ønsker du har, at få øje på de udfordringer du kan have, og ikke mindst at du kan lære at navigere med indre styrke, kontrol og bevidsthed gennem livet.

Som en del af denne træning tilbyder vi at du kan testes af Dr. Thomas Z. Ramsøy, både kognitivt, emotionelt, og på andre måder. Dette vil styrke din selvindsigt og dit forløb hos os.

Vi ønsker at gøre dig til din egen ekspert.

AdobeStock_83452755.jpeg

VI GIVER DIG BRUGBARE VÆRKTØJER

Vi har ikke svaret på dine udfordringer. Vi har derimod værktøjer og erfaring til at kunne guide dig gennem et forløb, hvor du sammen med os, finder dine svar. 

 

Samtidig kan vi rådgive dig og hjælpe dig til større indsigt i dig selv og din omverden.

 

Vi dykker ned i lagene af dine tanker, følelser, adfærd og måden, hvorpå du oplever dig selv i forhold til andre og situationer i dit liv. 

Vi tillader alt det uperfekte i tilværelsen og vi er optaget af, hvordan du får det bedste liv, med de styrker du ubevidst indeholder.

bottom of page