top of page
doctor-in-consultation-with-a-senior-patient-2022-05-17-19-00-44-utc.jpg

Neuropsykologisk udredning og udtalelse

1024px-Red_check.png

Neuropsykologiske tests i forbindelse med udredning via kommune, i forsikringssager, og genoptræningssager.

TESTS VI TILBYDER PÅ KLINIKKEN

På NPPklinikken tilbyder vi de bedst udvalgte tests af kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige til en fyldestgørende rapport til Jeres formål.

Standardiserede internationalt anerkendte neuropsykologiske tests tilbydes i forbindelse med udredning via kommune, i forsikringssager, og genoptræningssager. 

Testene vil blive gennemført og analyseret af Thomas Zoëga Ramsøy, neuropsykolog (cand.psych.aut) og Ph.D. På baggrund af testene skrives der en fyldestgørende rapport, og der kan udarbejdes et anbefalet genoptræningsforløb.

Hvad indebærer en neuropsykologisk udredning?

En neuropsykologisk evaluering indebærer en række tests for at vurdere forskellige kognitive, emotionelle og psykologiske funktioner hos patienten.

 

Funktioner, der undersøges, kan inkludere opfattelsesevne, sprog, opmærksomhed, læring, hukommelse, planlægning og problemløsning.

 

Testresultaterne kan hjælpe med at præcisere en diagnose, samt give information omkring behovet for revalidering, erstatning, og genoptræning.

 

Der belyses både de evner som er påvirket, men også de resourcer der er tilbage, som der evt kan trækkes på ved genoptræning.

 

Evalueringen tager normalt omkring 2 1/2 time og indeholder både en samtale og testning.

 

Samtalen fokuserer på patientens symptomer og indsamler oplysninger om patientens tidligere funktion, herunder skolegang, uddannelse og erhvervskarriere.

 

Testningen afsluttes med en fuld skriftlig rapport og et møde hvor resultaterne gennemgås (kan også gennemgås med patienten/klienten).

Klinisk: Neuropsykologisk

udredning

Vi tilbyder de nyeste validerede tests indenfor neuropsykologi og personlighedspsykologi.

 

Tests tilbydes i form at klinisk vurdering i forbindelse med udredning, genoptræning, forsikring, og andre kliniske og terapeutiske relevante formål. Tests kan også tilbydes som del af et individuel terapiforløb.

Klinisk:

Personlighedstestning

I klinikken tilbyder vi også en fuld test af personlighedsmæssige faktorer, herunder temperament, 5-faktor dimensioner, samt områder som empati, kreativitet mv. 

Personlighedsprofilering kan både indgå som led i en neuropsykologisk udregning, eller som en del af et terapeutisk genoptræningsforløb.

Klinisk:

Emotionel profilering

En emotionel profil indebærer en fuld profilering af dit stemningsleje, dit stress niveau, dine automatiske associationer og tankemønstre og din generelle sindstilstand. 

Testene er baseret på psykologiske og neurofysiologiske metoder

 

Kontakt os for neuropsykologisk udredning

Thomas Z. Ramsøy

Autoriseret neuropsykolog, Ph.D.

thomas@nppklinikken.dk

+45 2181 1945

bottom of page