top of page
Image by Leo Rivas

Life Coaching &

Positiv Psykologi

FIND DIN RETNING I LIVET, OG SKAB DET LIV DU VIRKELIG ØNSKER DIG MED LIFE COACHING
Life coaching hjælper dig til at holde fokus på det, der er vigtigt i dit liv, og åbne op for de muligheder der kan hjælpe dig til, at overkomme dine hindringer, få brudt dine uhensigtsmæssige vaner og mønstre og skabe de forandringer der skal til, så du kan tage livet i din egen hånd og leve dit liv i overensstemmelse med dig selv.
 
Life coaching, som på dansk kan oversættes direkte til livs-lære, er for dig der savner en følelse af et meningsfuldt liv, du er måske kørt fast i "hamsterhjulet" eller du vil gerne ændre dit adfærdsmønster 
 
Føler du, at livet er gået lidt i stå? At du ikke længere er motiveret og kan finde helt mening i din hverdag? Er du ofte træt, ugidelig, trist og i underskud af energi? Du er i tvivl om dit parforholds styrker og hvad forholdet tilfører til dig og Jer. Arbejdslivet kan drille og udfordre dig, det kan give dig usikkerhed og lavt selvtillid. Er du i den rigtige branche, og hvad er din drøm? Og hvad med økonomien, er den også kørt lidt af sporet? 
 
Måske er du kommet ind i et mønster af negative tanker og vaner, som styrer dit liv. 
 
Det er helt normalt, at alle mennesker møder modgang og udfordringer i løbet af livet. Nogle udfordringer kan give dig så meget modgang, at det kan være en kæmpe styrke, at få hjælp til at bearbejde denne.  Her er det vigtigt, at du tager kontrol over dit eget liv og ikke lader tankemønstrene tage over, så du eventuelt udvikler stress og angst. At tage kontrol over sit eget liv, er ikke for amatører, det kræver hårdt og motiveret arbejde for de fleste. Og det kræver mod og forståelse for dine egne mønstre og udfordringer.  
 
Med hjælp fra os, kan vi sammen med dig, finde frem til nye muligheder og redskaber til, hvordan du kan skabe motivation og kræfter, til mønsterbrydende, positive forandringer. På den måde får du de rette værktøjer til at kunne motivere dig selv gennem råd og vejledning, der kan give vedvarende resultater. 
Wildlife

Livets udfordringer kan være alt

mellem himmel

og jord

Der kan næsten ikke laves en liste over de udfordringer og modgange vi kan ramle ind i på livets vej. Men vi kan her liste op nogle eksempler på disse udfordringer.
 
Du kan have brug for hjælp til:
 • Personlige problemer
 • Blive bevidst om dine egne værdier i dine forskellige livsområder og leve efter dem
 • Slippe af med uhensigtsmæssige mønstre og vaner
 • Skabe positive forandringer i dit liv
 • Hjælp til at komme videre, når du sidder fastlåst i bestemte situationer
 • Manglende handlekraft i bestemt situationer
 • Nå dine mål og dermed føre dine drømme ud i livet
 • Arbejdsrelaterede problemer
 • Du har svært ved at sige fra i bestemte situationer
 • Du har kroniske smerter og ved ikke hvordan du overkommer dem, og hvad er din nye identitet.
 • Hvordan fortsætter familielivet med handicaps eller kroniske skader
 • Unge vejledning og rådgivning
 • Helbreds hjælp
 • Hjælp til dit kærlighedsliv og parforhold
 • Håndtering af dit forhold til økonomi, gæld m.v.
 • Lavt selvværd og lav selvtillid

 

Image by Max Rovensky

Vi kombinerer

life coaching

med terapi

Når vi går igang med et life coaching forløb og hvis det skal give dig optimal succes. Så er det en forudsætning, at du selv er parat til, at foretage de nødvendige ændringer, og er indstillet på, at arbejde med dig selv.
Vi har alle sammen nogle blinde punkter i vores liv som gør, at vi i forskellige områder af vores liv gang efter gang havner i den samme uønskede situation i vores arbejdsliv og i vores privatliv.
Life coaching eller personlig coaching er en enkel og virkningsfuld coaching metode. Her på klinikken iblander vi vores faglige viden fra flere forskellige terapeutiske retninger ind i dit coaching forløb, så man kan sige, at vi laver en mix af coaching og terapi.
 
Det vil sige, at vi bruger life coaching til at finde dine indre styrker og ressourcer og i terapien går vi nogle gange dybere i dit mønster for netop at kunne “pille løget” for at finde dine forhindringer mod din udvikling.
 
Alt i alt mener vi at life coaching og terapi (især kognitiv adfærdsterapi) holder hinanden i hånden.
Image by Henry Be

Positiv Psykologi

HVAD ER POSITIV PSYKOLOGI?
På NPP klinikken bruger vi positiv psykologi som supplement til de forskellige terapeutiske retninger vi arbejder ud fra, i din terapi og styrkeforløb.
 
Positiv psykologi er et forskningsområde inden for psykologi. På den ene side har vi klinisk psykologi, som fokuserer på sygdom og behandling. På den anden side har vi positiv psykologi, som fokuserer på forebyggelse, sundhedsfremme og udvikling. Eller som flere førende forskere indenfor positiv psykologi siger: inden for positiv psykologi forsker man groft sagt i det, der fungerer godt, hvor man inden for traditionel psykologisk forskning fokuserer på det, der går/gik galt.
 
Positiv psykologi går ikke ud på at du bare skal tænke positivt uanset hvad du kommer ud for i livet. Det vil være en forvrængning af virkeligheden og din tankevirksomhed. Positiv psykologi beskæftiger sig i højere grad med positive end negative følelser, men anerkender negative følelser, som en helt uundværlig del af et godt liv.
 
Vi plejer at sige, at den positive psykologi sørger for, at den traditionelle psykologi også kaster et fokus på, hvor meget de positive tanker og følelser kan vende et negativt tanke og -handlings mønster. Det vil sige, at vi bruger den positive psykologi, som et godt supplement til terapi, coaching og styrkebevidsthed for den enkelte klient. Men at vi ikke lader dette værktøj stå alene i et terapiforløb.
 
Positiv psykologi er ikke en bestemt teori eller tilgang, ligesom psykoanalyse, kognitiv adfærdsterapi og så videre. Det er heller ikke en livsfilosofi.
 
Som der skrives om positiv psykologi på Sundhed.dk:
"Begrebet positiv psykologi blev brugt af den amerikanske psykolog Martin Seligman, der er en kendt depressionsforsker med speciale I kognitiv terapi. Han bemærkede, at der primært var forsket i alt det, der går galt i vores liv, og ikke nær så meget i det der fungerer. Derfor valgte han som formand for den amerikanske psykologforening at etablere et nyt forskningsområde inden for psykologi om det, der gør, at mennesker trives med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og udvikling."
Image by Siim Lukka

Dine styrker og ressourcer

Positiv psykologi var oprindeligt tiltænkt områder som uddannelse, coaching og sundhedssektoren. I dag kan vi se, at det kan bruges langt bredere, specielt i erhvervslivet, og ikke mindst til at udvikle personer til at opnå en optimal trivsel og motivation.
 
Vi har gjort brug af en blanding af kognitiv træning, positiv psykologi og selvværdstræning i internationale og danske virksomheder samt offentlig sektor siden 2005. Vi har brugt det i forbindelse med medarbejdertræning til onboarding og træning i at kunne præstere for store forsamlinger, stå mere sikkert i sig selv i sin stilling og ansvar, samabejdsproblematikker indenfor en virksomhed osv.
 
I forhold til mellemledere og ledere har vi arbejdet med flere forskellige områder, som:
 
 • sammensætning af teams
 • træning af selvtillid og performance
 • mental robusthed og stresshåndtering
 • beslutningsmyndighed
 • empatisk ledelse
 • udnyttelse af ens kreative potentiale
POSITIV PSYKOLOGI IFT DEPRESSION, ANGST M.V.
 
Der er forsket meget i positiv psykologi i forhold til depression, angst og andre forhold. Her har det vist sig, at nogle øvelser fra positiv psykologi kan være mere effektive end andre terapiformer, som kognitiv terapi.
Vi vælger derfor ofte at inddrage elementer fra den positive psykologi med fokus på styrker, ved behandling af depression, angst og lignende forhold. 
AT LÆRE AT LEVE MED SMERTER OG FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
 
At være ramt af smerter eller funktionsnedsættelse er en voldsom ændring i en persons liv. Vi arbejder i det tempo og det overskud du kan følge med i. Og selvfølgelig er der en del sorgarbejde, vrede, magtesløshed og negative tanker.

Via elementer fra positiv psykologi kan vi hjælpe dig med at finde accept i dine smerter og din kroniske tilstand. Accepten kan give dig overskud og ressourcer til at kunne komme ud af den onde spiral af negative tanker.

Så at den positive psykologi kan inddrages i det terapeutiske arbejde med dig som er ramt, betyder kun, at vi sammen med dig, optræner din hjerne og hermed tanker om din nye situation. Sådan kan du på et tidspunkt finde balance i dit nye liv, trods handicaps og smerter. 
Mange klienter føler det let og udviklende med konkrete øvelser og her har vi ofte set glæde ved nogle af de øvelser den positive psykologi netop bruger. 
bottom of page