top of page

Thomas Zoëga Ramsøy

 

Hjerneforsker

Autoriseret Neuropsykolog

Ph.D. i Neurobiologi

Certified Cognitive Behavioral Therapist by the Academy of Modern Applied Psychology

Forfatter af flere bestsellere

Se CV og publikationsliste.

ramsoey_edited.jpg

Thomas Zoëga Ramsøy er uddannet og autoriseret neuropsykolog, og han har en Ph.D. i neurobiologi og neuroimaging fra Københavns Universitet. Hans kliniske arbejdsområde fordeler sig ligeligt på testning, terapi, og neurofeedback træning. 

Thomas anses som en af verdens førende eksperter inden for anvendt hjerneforskning. Han arbejder med hvordan vores hjerne og sind driver vore tanker, følelser og valg. Han er også rådgiver for flere af verdens største firmaer, og har bl.a. hjulpet:

 • Spotify med at lancere i Indien

 • IKEA med at sælge elektricitet globalt

 • Google med at udvikle en ny virtual reality teknologi

 • Vodafone til at forstå effekten af en dårlig mobilforbindelse

 • Facebook med at optimere deres platform

 • VISA med at udvikle nye produkter

Thomas er forfatter til de internationale bestsellere “Leading Transformation” fra Harvard Business Review Press og “Introduction to Neuromarketing & Consumer Neuroscience” fra Oxford University Press.

FOREDRAG

Thomas er en kendt foredragsholder verden over, for publikum på flere hundrede til tusinder af tilskuere. Her taler han, på en underholdende og oplysende måde, om hvordan nyere hjerneforskning kan hjælpe os med at forstå os selv bedre, og træffe bedre beslutninger. 

UDDANNELSER

Som en del af sit ansvar for Center for Decision Neuroscience på Copenhagen Business School, samt via sit arbejde på Neurons Inc og på Singularity University, har Thomas oprettet flere nye kurser og uddannelser, samt uddannelsesmoduler, herunder:

 • Neuromarketing Master og Bachelor kursus, på CBS

 • Behavioral economics Master og Bachelor kursus, på CBS

 • Neuroeconomics Master kursus, på CBS

 • NeuroDesign Master kursus, på CBS

 • Minor in Psychology, Economics, and Neuroscience, på CBS

 • Neuroscience of Branding, en del af Brand Communication Management på CBS

 • Introduction to neuromarketing & consumer neuroscience, Coursera, med flere end 100.000 studerende

 • Advanced Neuromarketing, via Neurons Academy

 • Neuroscience of management & leadership, en del af CBS' MBA-uddannelse

 • Innovation & the brain, Singularity University & SingularityU Nordic

Thomas' kurser tilbydes også internationalt, herunder Bocconi University (Milan), INSEAD (Paris), Wharton School (Pennsylvania), Zayed University (Dubai), og National Institute of Development Administration (Bangkok).

BAGGRUND

Ud over sin baggrund indenfor neuropsykologi og neurobiologi, har Thomas uddannelse indenfor både økonomi og filosofi. Han har flere års klinisk erfaring fra psykiatriske og neurologiske afdelinger i Danmark, fra genoptræningsinstitutioner, samt psykoterapeutisk arbejde og supervisionsarbejde. Han har desuden arbejdet meget i at bistå i differentialdiagnostik mellem forskellige neurologiske og psykiatriske lidelser.

Thomas' uddannelse og samarbejde har foregået hos førende videnskabelige personer som Edvard & May-Britt Moser (NTNU, Nobelpris 2014), Olaf Paulson (NRU), Richard Passingham (Un. of Oxford), Hartwig Siebner (DRCMR), Bernard Baars (wiki), Shaun Gallagher (Un. Memphis), Terry Jernigan (UCSD), Baba Shiv (Stanford Graduate School of Business), Nathan Furr (INSEAD), Hilke Plassmann (INSEAD), Eva Skoe (UiT).

 

Indenfor neuropsykologi har Thomas haft mentorer som Anders Gade (KU), Palle Møller Pedersen (link), samt Kasper Jørgensen (Righshosp.).

 


“(...) a gifted genius, one of those once in a lifetime talents whose work will improve the lives of millions”
- Ari Popper, Founder of BrainJuicer and CEO of SciFutures and A2O

 

TILKNYTNING

Thomas har tidligere stået i spidsen for Center for Decision Neuroscience, der er et samarbejde mellem Københavns Universitetshospital og Copenhagen Business School. I 2013 stiftede han og blev direktør for virksomheden Neurons Inc, som arbejder globalt indenfor anvendt hjerneforskning.

Thomas er også tilknyttet som Faculty of Neuroscience på Singularity University i Silicon Valley, samt SingularityU Nordic i København.

UDGIVELSER

Af udvalgte publikationer, har Thomas været medforfatter på:

 • Leading TransformationHarvard Business Review Press (link) -- Bestseller, og fremlægning af det arbejde Thomas har lavet siden 2013 med at bruge hjerneforskning til at forbedre vor evne til at fremme innovation. Arbejdet er baseret på arbejde gjort for firmaer som Google, Facebook, IKEA, med flere.

 • Introduction to Neuromarketing & Consumer Neuroscience, Oxford University Press (link) -- Bestseller, lærebog for anvendt hjerneforskning, med specielt fokus på hvordan hjernen påvirker de valg vi gør.

 • Brain, conscious experience and the observing selfTrends in Neuroscience (PDF) -- Videnskabelig artikel hvor der fremmes en ide om at det at være bevidst, hviler på et spredt netværk af hjerneaktivitet. At være bevidst kræver et stort aktivt netværk! Dette forklarer hvorfor vi så ofte ikke kan træffe de rette beslutninger, men falder i med autopilot reaktioner og vanehandlinger.

 • Global workspace dynamicsFrontiers in Psychology (link)-- Videnskabelig artikel som opsummerer de seneste 30 års forskning på hjerne og bevidsthed, og hvordan dette giver et klart billede af hvorledes bevidsthed er en konstant kreerende, dynamisk proces som hviler på et tilsvarende dynamisk skiftende netværk i hjernen.

 • Introspection and subliminal perceptionPhenomenology and the Cognitive Sciences (PDF) -- Videnskabelig artikel som viser, at vi ikke er enten ubevidste eller ubevidste i vor oplevelse af vor omverden, men at vi systematisk oplever visse ting som "vage". Helt afgørende kan disse vage oplevelser give os mulighed for bedre at påvirke vore valg.

 • How genes make up your mindJournal of Economic Psychology (PDF)-- Videnskabelig artikel som opsummerer hvorledes vor genetiske makeup kan påvirke de valg vi træffer, og hvordan denne viden kan imødekommes.

 • Prefrontal cortex and cognitive sets, Journal of Neuroscience (PDF) -- Videnskabelig artikel som demonstrerer hvilken rolle hjernens forreste dele har i vor evne til at skifte mentalt fokus of at forberede os.

 • Imaging the creative unconscious, Scientific Reports (link) -- Videnskabelig artikel som viser hvordan kreativitet kan opdages ved ubevidst hjerneaktivitet. Dette støtter teorier om, at kreativitet til dels skyldes spontane processer i hjernen.

En fyldestgørende oversigt over Thomas' videnskabelige publikationer kan findes her.

VIDENSKABELIGE UDVALG

Thomas er med i redaktionen og er reviewer på flere førende videnskabelige tidsskrifter, som:

INNOVATIONSARBEJDE

Innovation er tæt på Thomas' hjerte, og omfatter alt fra at hjælpe det amerikanske forsvar med at optimere interaktionen mellem menneske og robot, forbedre reaktioner på Rigshospitalets nye børneafdeling, brugen af Virtual Reality i test og behandling af demens, og udviklingen af et mål på stress som du kan have rundt om håndleddet. 

 

Thomas står bag mere end 15 opfindelser i krydsfeltet mellem hjerneforskning og psykologi.

bottom of page