top of page

Thomas Z. Ramsøy, Ph.D.

neuron-png_edited.png
5392209-200_edited.png
438-4383742_creative-brain-art_edited_ed
8-89353_benefits-brain-abstract-png_edited.png

Profil

Thomas Zoëga Ramsøy er uddannet og autoriseret neuropsykolog, og han har en Ph.D. i neurobiologi og neuroimaging fra Københavns Universitet. Hans kliniske arbejdsområde fordeler sig ligeligt på neuropsykologisk og psykologisk testning i forbindelse med udredning, forsikringssager, genoptræning mv

Thomas anses som en af verdens førende eksperter inden for anvendt hjerneforskning. Han arbejder med hvordan vores hjerne og sind driver vore tanker, følelser og valg. Han er grundlægger og CEO for Neurons, et firma som anvender neuroscience og kunstig intelligens til at forudsige adfærd. Han er også rådgiver for flere af verdens største firmaer, og har bl.a. hjulpet:

 • Spotify med at lancere i Indien

 • IKEA med at sælge elektricitet globalt

 • Google med at udvikle en ny virtual reality teknologi

 • Vodafone til at forstå effekten af en dårlig mobilforbindelse

 • Facebook med at optimere deres platform

 • VISA med at udvikle nye produkter

Thomas er desuden rådgiver og bestyrelsesmedlem for flere firmaer indenfor MedTech, HealthTech, BioTech og AI teknologi.

Han er også forfatter til de internationale bestsellere “Leading Transformation” fra Harvard Business Review Press og “Introduction to Neuromarketing & Consumer Neuroscience”, hvor anden udgave er på vej fra Oxford University Press. For nyligt udgav han bogen "Købehjernen, en introduktion til neuromarketing", som også er på vej på flere internationale sprog.

Foredrag

Thomas er en kendt foredragsholder verden over, for publikum på flere hundrede til tusinder af tilskuere, men også til dedikerede workshops og seminarer med mindre grupper. Her taler han, på en underholdende og oplysende måde, om hvordan nyere hjerneforskning kan hjælpe os med at forstå os selv bedre, og træffe bedre beslutninger. 

Uddannelser

Som en del af sit ansvar for Center for Decision Neuroscience på Copenhagen Business School, samt via sit arbejde på Neurons Inc og på Singularity University, har Thomas oprettet flere nye kurser og uddannelser, samt uddannelsesmoduler, herunder:

 • Neuromarketing Master og Bachelor kursus, på CBS

 • Behavioral economics Master og Bachelor kursus, på CBS

 • Neuroeconomics Master kursus, på CBS

 • NeuroDesign Master kursus, på CBS

 • Minor in Psychology, Economics, and Neuroscience, på CBS

 • Neuroscience of Branding, en del af Brand Communication Management på CBS

 • Introduction to neuromarketing & consumer neuroscience, Coursera, med flere end 100.000 studerende

 • Advanced Neuromarketing, via Neurons Academy

 • Neuroscience of management & leadership, en del af CBS' MBA-uddannelse

 • Innovation & the brain, Singularity University & SingularityU Nordic

Thomas' kurser tilbydes også internationalt, herunder Bocconi University (Milan), INSEAD (Paris), Wharton School (Pennsylvania), Zayed University (Dubai), og National Institute of Development Administration (Bangkok).

Baggrund

Ud over sin baggrund indenfor neuropsykologi og neurobiologi, har Thomas uddannelse indenfor både økonomi og filosofi. Han har flere års klinisk erfaring fra psykiatriske og neurologiske afdelinger i Danmark, fra genoptræningsinstitutioner, samt psykoterapeutisk arbejde og supervisionsarbejde. Han har desuden arbejdet meget i at bistå i differentialdiagnostik mellem forskellige neurologiske og psykiatriske lidelser.

Thomas' uddannelse og samarbejde har foregået hos førende videnskabelige personer som Edvard & May-Britt Moser (NTNU, Nobelpris 2014), Olaf Paulson (NRU), Richard Passingham (Un. of Oxford), Hartwig Siebner (DRCMR), Bernard Baars (wiki), Shaun Gallagher (Un. Memphis), Terry Jernigan (UCSD), Baba Shiv (Stanford Graduate School of Business), Nathan Furr (INSEAD), Hilke Plassmann (INSEAD), Eva Skoe (UiT).

 

Indenfor neuropsykologi har Thomas haft mentorer som Anders Gade (KU), Palle Møller Pedersen (link), samt Kasper Jørgensen (Righshosp.).

 


“(...) a gifted genius, one of those once in a lifetime talents whose work will improve the lives of millions”
- Ari Popper, Founder of BrainJuicer and CEO of SciFutures and A2O

 

Tilknytning

Thomas har tidligere stået i spidsen for Center for Decision Neuroscience, der er et samarbejde mellem Københavns Universitetshospital og Copenhagen Business School. I 2013 stiftede han og blev direktør for virksomheden Neurons Inc, som arbejder globalt indenfor anvendt hjerneforskning.

Thomas er også tilknyttet som Faculty of Neuroscience på Singularity University i Silicon Valley, samt SingularityU Nordic i København.

Udgivelser

Af udvalgte publikationer, har Thomas været medforfatter på:

 • Købehjernen, Forlaget Samfundsliteratur, 2022 (link) -- allerede bestsellende dansk fremstilling af den nye videnskab om hjernen og forbrugeradfærd. Også på vej på engelsk og andre sprog.

 • Leading Transformation, Harvard Business Review Press (link) -- Bestseller, og fremlægning af det arbejde Thomas har lavet siden 2013 med at bruge hjerneforskning til at forbedre vor evne til at fremme innovation. Arbejdet er baseret på arbejde gjort for firmaer som Google, Facebook, IKEA, med flere.

 • Introduction to Neuromarketing & Consumer Neuroscience, Oxford University Press (link) -- Bestseller, lærebog for anvendt hjerneforskning, med specielt fokus på hvordan hjernen påvirker de valg vi gør.

 • Brain, conscious experience and the observing self, Trends in Neuroscience (PDF) -- Videnskabelig artikel hvor der fremmes en ide om at det at være bevidst, hviler på et spredt netværk af hjerneaktivitet. At være bevidst kræver et stort aktivt netværk! Dette forklarer hvorfor vi så ofte ikke kan træffe de rette beslutninger, men falder i med autopilot reaktioner og vanehandlinger.

 • Global workspace dynamics, Frontiers in Psychology (link)-- Videnskabelig artikel som opsummerer de seneste 30 års forskning på hjerne og bevidsthed, og hvordan dette giver et klart billede af hvorledes bevidsthed er en konstant kreerende, dynamisk proces som hviler på et tilsvarende dynamisk skiftende netværk i hjernen.

 • Introspection and subliminal perception, Phenomenology and the Cognitive Sciences (PDF) -- Videnskabelig artikel som viser, at vor bevidste oplevelser ikke kommer som diskret bevidst eller ubevidst, men heller skal se som en gradueret oplevelse. Helt afgørende kan disse vage oplevelser give os mulighed for bedre at påvirke vore valg. Opdagelsen har siden udfordret store dele af bevidsthedsvidenskaben, og er nu en af de mest brugte mål på bevidst oplevelse (Perception Awareness Scale).

 • How genes make up your mind, Journal of Economic Psychology (PDF)-- Videnskabelig artikel som opsummerer hvorledes vor genetiske makeup kan påvirke de valg vi træffer, og hvordan denne viden kan imødekommes.

 • Prefrontal cortex and cognitive sets, Journal of Neuroscience (PDF) -- Videnskabelig artikel som demonstrerer hvilken rolle hjernens forreste dele har i vor evne til at skifte mentalt fokus of at forberede os.

 • Imaging the creative unconscious, Scientific Reports (link) -- Videnskabelig artikel som viser hvordan kreativitet kan opdages ved ubevidst hjerneaktivitet. Dette støtter teorier om, at kreativitet til dels skyldes spontane processer i hjernen.

En fyldestgørende oversigt over Thomas' videnskabelige publikationer, og med links til de flere tusind citeringer til hans arbejde, kan findes her.

Videnskabelige udvalg

Thomas er med i redaktionen og er reviewer på flere førende videnskabelige tidsskrifter, som:

 • Nature Scientific Reports

 • Frontiers in Psychology

 • Frontiers in Neuroscience

 • Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics

 • Behavioral Brain Research

 • Studies in Ethics, Law and Technology

 • Journal of Mind and Behaviour

 • Journal of Economic Psychology

 • Consciousness and Cognition

 • World Journal of Radiology

 • Journal of Marketing Research

 • International Journal of Advertising

Innovationsarbejde

Innovation er tæt på Thomas' hjerte, og omfatter alt fra at hjælpe det amerikanske forsvar med at optimere interaktionen mellem menneske og robot, forbedre reaktioner på Rigshospitalets nye børneafdeling, brugen af Virtual Reality i test og behandling af demens, og udviklingen af et mål på stress som du kan have rundt om håndleddet. 

 

Thomas står bag mere end 15 opfindelser i krydsfeltet mellem hjerneforskning og psykologi.

bottom of page