top of page

Metakognitiv terapi

HVAD ER METAKOGNITIV TERAPI?

Her på Neuropsykologisk og Psykoterapeutisk Privatklinik arbejder vi såkaldt eklektisk. Det vil sige, at vi bruger metoder fra forskellige psykologiske retninger, alt efter hvordan de giver dig udbytte i dit terapeutiske forløb. 

 

Derfor arbejder vi både med kognitiv adfærdsterapi (KAT) og det som hedder metakognitiv terapi (MKT). Forskellen på de 2 retninger er stor og alligevel er begge retninger ofte gode at bruge i dit forløb hos os. Det er de, fordi de anskuer dine tankemønstre fra forskellige vinkler og arbejder med dem på hver sin måde. Og vi er alle forskellige og har hver vores glæder ved disse 2 kognitive retninger. 

 

Når vi arbejder metakognitivt, så fokuserer vi på

hvordan du håndterer dine tanker.

Vi lærer dig at se dig selv og dine tanker udefra.

Forskellen på de to retninger, er at i den kognitive terapi, der kigger vi på dine tanker og især dine negative automatiske tanker. Vi arbejder med at kigge på dine tanker, dine følelser, kropslige reaktioner og handlinger. Hvad sker der når du tænker i bestemte situationer og hvilken handling giver det udslag i. Hvordan kan du ændre dine tanker til alternative tanker og tolkninger så de svære situationer bliver anderledes opfattet i dig, og dermed giver dig en anden og mere sund handling. 

 

I den metakognitive terapi, der forholder vi os helt anderledes til dine tanker. Vi kigger mere på din måde at forholde dig til dine tanker. Altså går vi ikke ind i et dybere research arbejde på dine tanker, men vi kigger på, hvordan du kan håndtere dine tanker. 

Vælg dine tanker

Lad os tage et eksempel hvor du har en tanke som følger: "Jeg bliver sikkert smittet med en virus, hvis jeg går til lægen". Når vi arbejder med denne tanke, så forholder vi os ikke til, hvorfor den tanke er opstået, eller hvad den indeholder og hvordan vi kan ændre den. Vi kigger mere på, om du behøver at tænke den tanke. 

 

 

Så det vi gør i den metakognitive terapi, er at se om tanken, egentlig er en tanke du skal bruge tid på, eller om den kan “parkeres” og du kan lade den være, lade den forgå. Så ser vi sammen på, hvad som vil ske, når du ikke tager dig for meget af tanken. 

 

 

Psykologiske studier har de seneste årtier vist, at vi har omkring 65.000 tanker i døgnet. De tanker vi kan huske, er dem vi har inviteret indenfor i os selv, dem vi har investeret “nursing” på, dem som vi har inviteret til kaffe og kage kan man sige. 

I den metakognitive terapi, bruger vi tid på at se om dine tanker virkelig skal have lov at have så meget plads i dig, om de skal inviteres indenfor, eller om de skal passere og ikke opbruge din energi og måske skabe bekymring. 

Hvilke tanker vil du helst invitere på kaffe og kage?

Hvis det er tanker, som i sidste ende ikke kan give dig noget godt, bruges til noget, eller som du er nødt til at handle på osv. Så er det ofte tanker, du kan lade være og ikke bruge den enorme mængde tid på.

 

Det vil sige, at du lærer at være opmærksom på, om du bruger unødig tid og bekymring på en masse tanker, som naturligt opstår og som du kan lade passere. 

 

 

Du vil opleve, at du anvender din tid mere hensigtsmæssig, vil kunne slippe de ting, som alligevel ikke kan ændres, og du begynder at bruge mere energi og handling på de ting som du netop kan ændre, udvikle og gøre noget ved. 

 

 

Du lærer, at du selv kan sortere og kontrollere dine tankeprocesser og arbejde med håndteringen af dine tanker og ikke tankerne i sig selv. 

 

 

Du vil blive handlekraftig.

Du vil med dine nye håndtering af dine tankeprocesser opleve mere psykisk fleksibilitet og større styrke i dig.

Du vil blive klar til at udvikle en ny kurs i dit liv, hvor du vil kunne tage udgangspunkt i den du er og i de livsværdier der betyder noget for dig.

bottom of page