top of page
AdobeStock_327630055_2.jpeg

Mindfulness

Vi bruger ofte og næsten altid mindfulness øvelser i dit terapiforløb. Der er et utal af meget gode mindfulness øvelser og meditationer på YouTube, lavet at dygtige og trænede instruktører. Derfor har vi her på klinikken valgt, at henvise dig til at bruge nogle af de meditationer og øvelser vi vurderer til at være gode og brugbare fra YouTube, til hjemmeøvelser. 

Som en del af terapien, vil vi også bede dig om at bruge forskellige mindfulness øvelser. 

 

Lad os først forklare, hvad Mindfulness er for en størrelse.

Mindfulness er kunsten at leve bevidst

HVAD ER MINDFULNESS?

Meget kort fortalt, så er mindfulness en træning i at være bevidst nærværende, hvor træningen består af meditationer og øvelser. 

I den vestlige del af verden er det især den amerikanske professor Jon Kabat-Zinn, der har været med til at grundlægge en moderne form for mindfulness. Han definerer mindfulness som:

At være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik uden at dømme.

Nu er du i gang med at træne din hjerne til at slappe af og være oprigtig i sin fortolkning, frem for at den drives af dine tanker og følelser.


Så nu kan du begynde at observere nuet, ved at lægge mærke til lydende, duftene osv omkring dig i dette NU. F.eks. kommer der lys ind af vinduet? Rammer regnen bilruden med fin regn-musik? Blæser det koldt om ørene og bider i kinderne?. Er der menneskelyde i baggrunden?, slår naboen græs, dufter der af sommer og forår, eller nystegte frikadeller,  er det farligt LIGE NU er der nogen trusler LIGE NU, Sidder du godt, er der varmt og trygt osv. 

 

Prøv at nøjes med at lade dine tanker være i kun dine observationer LIGE NU. 
 

Du kan igen lægge mærke til din vejrtrækning, mærke din krop del for del og lad ingen af dine observationer forstyrre dig eller lad dem bare være, hvad de er.  

 

På den måde, vil dine automatiske negative tanker om fortid, nutid, fremtid kunne “parkeres” for en stund. Din hjerne og krop vil hermed kunne få en pause for dine uhensigtsmæssige reaktioner. 

 

Så mindfulness handler ikke kun om at vågne op til det, der er lige nu,  når livet kun er præcis, som du gerne vil have det. Og mindfulness er ikke kun, når du f.eks. sidder på en smuk strand i solnedgangen, men også i de mange andre øjeblikke, som dit liv består af.

Det bevidste liv

LIDT MERE OM MINDFULNESS

Vi siger her på klinikken, at mindfulness er en form for meditation, der er renset for religiøsitet. Dog stammer tankerne og metoderne fra buddhismen, taoismen og yogaen.


Mennesket har altid været på jagt efter lykke og på flugt fra smerte. i følge buddhismen vil denne jagt på det rene liv uden smerte føre til lidelse og skuffelse, der kan vise sig i form af stress, angst, vrede, frustration eller depression. 


For eksempel, så kan vi flygte  fra smerten ved, at tro at intet varer ved. Vi kan nægte at acceptere, at alt er forgængeligt. Og meget svært for mange mennesker, at vi alle langsomt forfalder, måske blive syge og til sidst skal dø.

MINDFULNESS KAN VÆRE EN METODE TIL AT SÆTTE DIG SELV FRI

Mindfulness er således en træning i at observere alle tanker, følelser, sansninger i kroppen og sindet. Alle indtryk og impulser i nuet.


Du øver dig i at møde indtrykkene med venlighed og accept, på en ikke-dømmende måde eller en måde, hvor du ikke skal tage stilling til det du sanser eller tænker. 

 

Når du mediterer, vil du blive opmærksom på, at tankerne ikke er den eneste sandhed. De er bare tanker. Vi tænker ca. Mellem 60-70000 tanker i døgnet, og ikke alle tanker er lige hensigtsmæssige at bruge tid på. Det vil sige, at din hjerne skaber en konstant strøm af tanker. Nogle er behagelige, nogle er skræmmende, nogle er ligegyldige og andre er fjollede.


Mange af dine tanker er automatiske og følger dine gamle mønstre. Ofte opdager du ikke engang, hvad det er for nogle overbevisninger og tanker, som styrer en stor del af dit liv.


Ved at blive mere opmærksom og nærværende med dig selv, kan du i højere grad blive herre i dit eget liv. Du vil genkende de automatiske tanker og mønstre og træffe et bevidst valg, før du handler. Her kan man sige, at vi laver en mindfulness kognitiv baseret terapi, hvor vi i terapien mixer begge retninger og hermed opnår store gevinster for dig.

Fuld opmærksomhed udgør en enkelt, men effektiv metode til at sætte os selv fri.
Det er en vej til at genskabe retningen og kvaliteten i tilværelsen.

Jon Kabat-Zinn

HVORDAN MIKSER VI KOGNITIV TERAPI MED MINDFULNESS?

Du kan forestille dig, at du er midt i en svær situation, hvor du bliver overvældet af dine følelser og tanker. Hvis vi skal lave et billede af denne overvældelse, så kan vi forestille os, at du står midt i en rivende flod. Midt i floden må du kæmpe af alle kræfter for ikke at blive trukket med strømmen, her vil strømmen være dine tanker og følelser.


Med mikset af den kognitive terapi og mindfulness-træningen kan du nu lære at træde et skridt tilbage og iagttage dine følelser og tanker fra bredden. Eller som yogien Swami Satchitananda sagde i 70’erne:

Du kan ikke standse bølgerne,
men du kan lære at surfe.

Det samme vil ske, hvis du stopper med at kæmpe mod smerten i dit liv. Den vil på en eller anden måde miste sin værdi, og magten over dig. Det samme vil ske, hvis du oplever angst. Hvis du koncentrerer dig om din vejrtrækning og sætter dig ned, trækker vejret helt igennem og tillader angsten at være der, vælter den dig ikke omkuld.


Vi arbejder os stille og rolig frem i terapien, hvor vi guider dig til at blive bedre i stand til at rumme dine tanker og følelser, så de ikke tager magten over dig.

bottom of page