top of page
AdobeStock_323073467.jpeg

Neuropsykologisk udredning

TO SIDER AF NEUROPSYKOLOGI: TEST OG VIDEN OM SINDET

Neuropsykologi er den gren af psykologien, som kombinerer hjerneforskning med psykologi. Det vil sige, at dette er et område, hvor man bruger den nyeste viden fra hjerneforskningen til at forstå menneskesindet. 

En stor del af neuropsykologien handler om at foretage tests af patienter med skader eller sygdomme i hjernen og centralnervesystemet. Men i mindst lige stor så grad kan man finde neuropsykologer, som bruger denne viden til at bedre for stå hvordan vi tænker og handler. 

Neuropsykologien er primært to ting: 

1) brugen af tests til at udrede patienter for

skader og sygdomme i hjernen og centralnervesystemet

2. forståelsen af menneskets sind

og adfærd ved at studere hjernen

I Neuropsykologisk og ​Psykoterapeutisk Privatklinik tilbyder vi begge dele. På den ene side tilbyder vi neuropsykologisk udredning. Dette omfatter både traditionelle udredningsopgaver indenfor neurologi og psykiatri, men også andre områder, som forsikringssager, pensionssager, terapeutisk behandling mm.

 

Vi tilbyder samme tests, som en del af et psykoterapeutisk forløb. Her bruges testresultaterne til at kunne kortlægge dine styrker og udfordringer. Testresultaterne vil også fungere for os, som et værktøj til din terapi.

Således benytter vi os af hjerneforskning, til at vælge de seneste og bedste metoder i vort psykoterapeutiske arbejde. 

 

Forskning har vist, at en viden om hvordan vor hjerne er opbygget, kan hjælpe os til en bedre selverkendelse, og dermed et bedre terapiforløb.

En viden om om hvordan din egen hjerne fungerer,

gør at du bedre kan reflektere ærligt omkring dine styrker

og udfordringer, og på den måde være modtagelig

overfor forslag, som i sidste ende hjælper dig.

På denne måde er neuropsykologien en afgørende måde, som vi kan bruge i et terapiforløb.

Den neuropsykologiske undersøgelse

En neuropsykologisk test foregår hovedsageligt som to trin. 
Det første trin er, at du ankommer til vor klinik efter aftale. Her vil du blive bedt om at udføre en række forskellige opgaver. Nogle opgaver vil være lette, og andre vil være svære. Andre opgaver vil igen starte let, og så gradvist blive sværere. Din opgave er kun at udføre opgaverne så godt du kan. Testene udføres af Dr. Thomas Zoëga Ramsøy. 
Trin to er at der på baggrund af dine testresultater, vil udarbejdes en skriftlig rapport af Dr. Ramsøy, som sendes til de, der har bestilt testen (f.eks. hospital, forsikring, pensionselskab), hvor du vil få rapporten udleveret.
 
Hvis du selv har betalt for testen, vil Dr. Ramsøy gennemgå test resultaterne grundigt med dig. Dette kan du bruge til at tilrettelægge et bedre teapeutisk forløb, enten i regi af klinikken, eller i anden regi.
HVILKE TESTS INDGÅR I EN NEUROPSYKOLOGISK TEST?
På NPP klinikken bruger vi udelukkende de mest etablerede og anerkendte neuropsykologiske tests, som er tilgængelige i Danmark. Hver test er baseret på den nyeste forskning og standarder indenfor klinisk neuropsykologi.
En neuropsykologisk test kan inddeles i flere deltest:
 • Sansning og perception -- dette er tests, hvor vi undersøger dine sanser og din oplevelse af forskellige genstande
 • Opmærksomhed -- her undersøger vi din evne til at orientere dig og fastholde opmærksomheden 
 • Sprog -- vi tester både din evne til at forstå sprog og at udtrykke dig sprogligt
 • Hukommelse -- her undersøger vi forskellige typer hukommelse, alt fra arbejdshukommelse til forskellige typer langtidshukommelse
 • Eksekutive funktioner -- dette er en gruppe forskellige opgaver, som tester din evne til at planlægge og til at hæmme impulser
 • Emotionelle tests -- disse typer tests undersøger dine følelsesmæssige reaktioner, både hvordan du reagerer ubevidst såvel som bevidst
 • Personlighedstests -- dette er en gruppe tests som gør, at vi bedre kan forstå din personlighed på forskellige områder
 • Sociale funktioner -- en sidste gruppe tests er, hvor vi undersøger din måde at forstå sociale situationer på, og til at agere socialt

Hjerne tests

NEUROMETRISKE OG BIOMETRISKE MÅLINGER
Som noget unikt, tilbyder vi i klinikken også udførlige neurometriske og biometriske mål. Dette er metoder, som bygger på Dr. Ramsøy's mangeårige erfaring med at teste personer i forskellige sammenhænge. Disse tests er en stærk tilføjelse til de traditionelle neuropsykologiske metoder, og omfatter blandt andet:
 • Generel sindstilstand, som vågenhed, koncentration, og afslappethed
 • Træthed, et mål på hvorvidt man trættes hurtigere end normalt
 • Emotionelt niveau, et mål på generel emotionel "tone", dvs. om du er opstemt eller nedstemt, afslappet eller stresset
 • Cognitive Load, et mål på hvor meget information din hjerne bearbejder, dvs. om du oplever en grad af "information overload" eller om du er kognitivt i balance
Disse mål kan indgå som en del af en samlet neuropsykologisk udredning, et terapi forløb, eller et professionelt coaching forløb. Disse mål skaber en dybere forståelse af de styrker og svagheder, du har som person.
 
Dette giver et ærligt billede af dig, og gør, at vi kan arbejde mere konkret og målrettet hvor der kan være bedst effekt af terapien.
REFERENCER
 • Kolb B, Wishaw IQ (2015) Fundamentals of Human Neuropsychology, 7th Edition. Worth Publishers.
 • Labarge, A. S., McCaffrey, R. J., & Brown, T. A. (2003). Neuropsychologists’ abilities to determine the predictive value of diagnostic tests. Archives of Clinical Neuropsychology, 18(2), 165–175. https://doi.org/10.1016/S0887-6177(01)00193-7
 • Lezak MD et al. (2012) Neuropsychological Assessment, 5th edition. Oxford University Press
bottom of page