top of page
adventure-1850239_1920.jpg

Peak Performance Test

HVAD ER PEAK PERFORMANCE?

Som mange andre mennesker har du det godt i livet. Du kan have en tryg og kærlig familie derhjemme, du klarer dig godt på arbejdet, og din fritid formår du godt at nyde. 

Men alligevel kan det være, at du føler, der er endnu mere at hente. Eller det kan være, du føler, at der er visse knaster på vejen for at du skal kunne klare dig godt.

Begrebet "peak performance" stammer fra ekstremsport, hvor en sportsudøver i visse situationer kan ramme toppen, så de overgår sine egne begrænsninger. Men begrebet har i dag en bredere anvendelse, hvor man specielt indenfor erhvervslivet, men også kunsten, kan se fordelen ved at opnå en peak performance.

Meget af moderne psykologisk forskning og hjerneforskning tyder på, at peak performance kan trænes og opnås ved konkrete træningsmetoder. Endvidere er peak performance tæt knyttet til det som kaldes flow, en tilstand hvor man føler man opererer uden de større anstrængelser, og alt "flyder" og fungerer på en fantastisk måde.

 

Det bedste af det hele er, at peak performance kan trænes!

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG MED AT OPNÅ PEAK PERFORMANCE?

Vi arbejder med de følgende metoder for at booste din mentale performance, så du øger chancerne for at opnå en peak performance:

  • Grundig mental kortlægning -- Vi bruger en samling af personlighedstests, kognitive tests og tilstandstests for at sikre, at vi kan finde de områder, hvor du kan forbedre dig selv, og hvor du har dine ressourcer. Du kan læse mere om disse tests her. Vi anbefaler, at du tager samlepakken med alle 3 tests, for at få det mest fyldestgørende billede.

  • Mentalt træningsforløb -- På baggrund af dine testresultater, samt en indledende samtale, tilrettelægger vi et personligt træningsforløb, hvor vi fungerer som en slags psykologisk personlig træner. I et forløb af 8-10 uger vil vi arbejde med at konkret booste dig på de områder, vi har aftalt. Dette kan være dine kreative evner, din koncentrationsevne, din beslutningskompetence, dine empatiske evner, eller andre forhold.

  • Psykologiske metoder og neuro metoder -- Vore træningsmetoder baserer sig både på velafprøvede og dokumenterede metoder indenfor anvendt psykologi og anvendt hjerneforskning. Ud over de metoder som har vist sig at have videnskabeligt dokumenteret effekt, så arbejder vi også med metoder baseret på vore mange års professionelt arbejde med kunder indenfor innovation, specielt i Silicon Valley, herunder Google, Facebook, IKEA, VISA, Coca-Cola, og flere. 

  • Test monitorering -- En stor del af forløbet handler om, at vi tester din performance med jævne mellemrum. Det gør, at vi bedre kan holde øje med din udvikling, samt at vi kan lave justeringer hen ad vejen under dit træningsforløb.

 

NEUROFEEDBACK TRÆNING

En metode vi bruger er neurofeedback, hvor vi benytter EEG hjerneskannere til at overvåge hjernens processer mens du udfører opgaver. De metoder vi bruger er velafprøvede, og har været demonstreret i hvordan de booster koncentrationsevne og performance indenfor flere område. Dette demonstreres f.eks. i nedenstående video, hvor en af vore samarbejdspartnere, Dr. Chris Berka, demonstrerer hvordan neurofeedback virker og booster din performance:

Discovery Science's: Through the Wormhole with Morgan Freeman - Advanced Brain Monitoring Technology
Play Video
bottom of page