top of page
AdobeStock_212117126.jpeg

Personlighedsprofilering

HVORFOR TESTER VI PERSONLIGHED?

 

Der er overordnet to grunde til at vi tester for personlighed. 

 

✓ Til udredning for psykiske lidelser, hvor der skal være pålidelige mål for at kunne stille korrekte diagnoser.

✓ Som led i et terapeutisk forløb, hvor man lægger vægt på styrker og udfordringer.

HVORDAN TESTER MAN FOR PERSONLIGHED?

Personlighed er en samlebetegnelse for de tanker, minder, reaktionsmønstre og adfærdsmønstre som du har, der er relativt stabile over tid. Når vi profilerer din personlighed, måler vi netop på disse faktorer.

Når man tester for personlighed så vurderer man hvilken profil man har på visse områder. Dette kan handle om hvor introvert eller ekstrovert du er, om du er opmærksom på dine indre følelser, om du har selvdiciplin osv. Den grundlæggende personlighedsvurdering har to typer profileringer:

  • Personlighedstype -- her bruger vi den såkaldte 5-faktormodel, med udvidelser

  • Psykiske lidelser -- dette er en samling af forskellige tests som viser områder som depression, angst osv

Til dette formål bruger vi forskellige tests, herunder et basismodul og herefter tests som er baseret på nyere personlighedsforskning*:

 

  • Som basismodul bruger vi den nyeste version af Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), samt udvalgte specialiserede tests til afklaring af psykiske lidelser.

  • Faktorer ud over "big 5" personlighedsmodellen, herunder ærlighed, interpersonelle forhold, intrapersonelle forhold, værdier, selvevaluering og interesser*

I en udredningssag, kombineres disse scores også med betragtninger fra det kliniske interview.

SUPPLERENDE TESTS

Ud over disse tests, kan vi supplere med tests som er mere målrettede på bestemte problematikker eller løsninger. Dette kan være hvis der er et større fokus på områder som empati og social forståelse, eller på kreativitet og problemløsning, så vil vi tilføje tests som kan skabe et skarpere og mere nuanceret billede. Denne slags arbejde sker ofte i forbindelse med mere kommercielt arbejde for udvalg og træning af ledere, samt HR-opgaver generelt.

Vi har f.eks. i forskningsprojekter også arbejdet med personlighedstests som NEO-PI, empati kvotient, og kreativitets-profilering. Denne erfaring og viden bruger vi også i det terapeutiske og kliniske arbejde.

AdobeStock_303376708.jpeg

Personlighed

og balance

I sidste ende er personlighed en slags inde kompas som du bruger, når du forstår verden omkring dig, den måde du reagerer på noget som sker, og de beslutninger du træffer.
 
 
Oftest sker dette ubevidst. Derfor er det ofte afgørende at få test resultater, som kan skabe grundlag for en bredere og dybere forståelse af den aktuelle problematik. Dette vil i sidste ende skabe bedre grobund for et bedre terapeutiske forløb.
Når vi har en bedre forståelse af din personlighed, kan vi bedre arbejde med de mange styrker du har, og hvordan vi kan trække på dem for at overkomme de udfordringer du har.
REFERENCER
  • Finn SE (1996) Manual for Using the MMPI-2 as a Therapeutic Intervention. University of Minnesota Press
  • Graham JR (2011) MMPI-2 - Assessing Personality and Psychopathology. Oxford University Press
  • Hough, L. M., Oswald, F. L., & Ock, J. (2015). Beyond the Big Five: New Directions for Personality Research and Practice in Organizations. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2(1), 183–209. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032414-111441 
bottom of page