top of page

Følelser styrer økonomiske beslutninger


Hvad sker der i hjernen, når du skal til at tippe i Lotto?


Og hvad sker der, når du skal købe nyt tøj? Eller en ny bil?


I mange tilfælde vil vi betragte vore beslutninger som rationelle. Uden følelser og under vor bevidste kontrol.


Økonomer har i mange år antaget, at vi er rationelle, bevidste om beslutningerne og relativt upåvirkede af følelser.


Men på alle tre punkter er der sket en skred i vor forståelse af det at tage en beslutning. Specielt når det kommer til pengesager.


Nye danske forskningsresultater, som nu skal præsenteres på den førende hjerneforsknings-konference Society for Neuroscience, viser netop dette.


Ved at studere, hvad der sker i hjernen, når vi ser forskellige beløb, har vi fundet nogle interessante forandringer i hjernens følelsesområder.


Insula – hjernens viser afsky

Specielt har vi fokuseret på strukturen insula, især den forreste del.


Insula, som kan ses som en rød del på indersiden af hjernens sider (se for neden), er kendt for flere ting. Nok mest for sin involvering i vor evne til at føle afsky.Denne evne er forbundet med en adfærd, hvor vi trækker os bort fra noget, såsom en ubehagelig lugt eller et ubehageligt syn.


Hvem har ikke siddet og set en operation i fjernsynet og næsten automatisk drejet sig bort fra fjernsynet? Det er en af de vigtige opgaver, som insula varetager.


Men insula har også vist sig at have en betydning for andre funktioner.


Forskere har for nylig foreslået, at insula har en betydning for stofmisbrug. Og der er resultater i vores egen gruppe, som nu indikerer, at insula kan spille en rolle i kreativitet.


Insula reagerer på negative udfald

Der er en løbende debat i hjerneforskningskredse om, præcis hvilken rolle emotionelle områder i hjernen spiller.


Er det – som nogle anfører – få strukturer, som laver en 'balancegang', hvor et bestemt område er mere aktivt ved tiltalende væddemål, og nedsat aktivitet ved utiltalende væddemål?


Eller er det – som andre foreslår – sådan, at emotionelle områder reagerer forskelligt?


For eksempel at områder forbundet med frygt og aversion reagerer på tabsbeløb, mens områder forbundet med belønning reagerer på gevinster?


I det indeværende studie fandt vi netop, at insula reagerer på negative udfald.


Vi manipulerede med, hvilket beløb man først så: Det beløb, man kunne vinde, eller det beløb, man kunne tabe.


Chancen for at vinde var altid 50 procent. Samtidig skannede vi seksten mænd med funktionel MRI, som er et mål på regional hjerneaktivitet.


Afsky-området interesserer sig for penge

Det, vi fandt og rapporterer, er, at insula ikke kun reagerer på tabsbeløb. Mere vigtigt finder vi, at insula reagerer kraftigere, jo større tabsbeløbet er.


Det betyder – i modsætning til hvad nogle hævder – at insula ikke skulle spille nogen rolle i denne slags beslutninger.


Tværtimod viser det sig, at insula, som jo er en følelsesstruktur i hjernen, netop reagerer på pengebeløb.


Vi bruger altså en del af hjernen, som normalt er udviklet til andre formål, til at tage økonomiske valg.

6 views0 comments

Comentarios


bottom of page