top of page
dandelion-3416140_1920.jpg

TEST FOR ET OPTIMALT TERAPI-FORLØB

KAN EN TEST GIVE BEDRE TERAPI?

 

Det korte svar er: ja!

 

Men hvad gør en test egentlig for dig, og for os, i det terapeutiske forløb?

 

Når du tager en test, får du en ny måde at se dig selv på. Fra hjerneforskningen ved vi, at vi kan blive snydt af vor bevidste oplevelser. Din bevidsthed er blot toppen af et isbjerg, i forhold til hvad dit sind egentlig arbejder med. Disse ubevidste processer påvirker vore tanker, følelser, reaktioner og handlinger. 

Nogle gange kan du opdage, at din opførsel, tanker og humør kan overraske dig. Du føler at du mister kontrol og overblik, for det passer ikke med den måde du oplever, at du er på.

Når vi i NPP klinikken tester for personlighed, kognition og sindsstemning, så laver vi en grundig kortlægning af:

 

 • hvordan du er som menneske

 • hvordan du oplever dig selv

 • hvordan du opfører dig, tænker og føler

Vi tager således fat i både det bevidste og det ubevidste. Når vi bruger test resultater, er det for at bruge det aktivt som en del af terapien, for at du kan få det meste ud af din tid med os.

De tests vi tilbyder i klinikken er derfor

en slags avanceret spejl,

som du kan se dig selv i.


 

HVORDAN FOREGÅR EN TEST?

Neuropsykologiske tests foregår i klinikken. Vi anvender de mest veletablerede og validerede opgaver og tests, som benyttes i Danmark, så de lever op til de krav der stilles i det danske sundhedssystem. På baggrund af dette, analyserer Thomas Z. Ramsøy dine besvarelser, og skriver en fyldestgørende rapport, som bliver fremsendt til den instans der har rekvireret rapporten.

Tests for et optimalt terapi- og patientforløb er udarbejdet så de kan udføres online. Det vil sige, at det er noget du kan udføre i dit eget hjem og på et tidspunkt som passer dig bedst. Disse tests er baseret og valideret på baggrund af den nyeste og bedste psykologiske videnskab og hjerneforskning, og er tilpasset så de kan tages online.

Selve testen foregår ved, at du bliver tilsendt et link, du skal klikke på, og du skal fortrinsvis bruge din computer og ikke telefon. Når du er inde på din unikke test side, bedes du udfylde og udføre forskellige slags opgaver og spørgsmål. 

Det er vigtigt du forstår, at der ikke er noget rigtigt eller forkert i testene. Det handler om, at du svarer så oprigtigt og ærligt som muligt. Det gør også, at vi kan få det meste ud af svarene, når vi bruger dem i dit terapeutiske forløb hos os.

Når du har taget online testen, bliver dine svar gennemarbejdet og analyseret af Thomas Z. Ramsøy. Herefter vil du modtage en rapport, samt en 1-times gennemgang af testen sammen med Thomas Z. Ramsøy.

Man Walking in Fields

HVILKE TESTS KAN JEG TAGE?

Vi skelner mellem tre typer tests, og du kan læse mere her:

 • Personlighedstests -- Disse tests handler om hvordan du er anlagt som person, hvilken type du er, hvordan du er socialt, og hvordan du er tilbøjelig til at reagere i forskellige situationer. Dette giver en dyb indsigt i dig som menneske, som vi kan bruge konkret til at tilrettelægge dit forløb.

 • Kognitive tests -- Dette er en samling af tests af alt fra din koncentrationsevne til indlæring og hukommelse, og til impulskontrol. Dette giver et meget fyldestgørende billede af hvordan dine mentale "muskler" fungerer. Dette bruger vi til at sikre, at du først og fremmest kan udvikle de mentale styrker der kræves, for at du bedre kan få et optimalt og langvarigt udfald af din terapisessioner med os.

 • Tilstands tests -- Disse tests handler mere om hvordan du har det "her og nu". Det gør, at vi i fællesskab bedre kan forstå hvordan din situation er i nuet og over tid. Dette gør, at vi bedre sammen kan have en finger på pulsen, så du både lærer at blive bedre til at lægge mærke til hvordan du har det, og hvordan vi sammen kan sørge for, at du får det endnu bedre.

På denne måde bruger vi tests både for at lave et bedre og dybere "portræt" af dig, og en status af hvordan du har det her og nu, som vi kan arbejde ud fra i terapien.

Wild Nature

HVORDAN BRUGER VI RESULTATERNE I TERAPIEN?

Det er vigtigt, at testene ikke får lov til at tage et forsæde -- de svar som testene giver, er et cirka billede på hvem du er og hvordan du har det. Men det er på ingen måde en dom.

 

Vi bruger testene på nogle helt konkrete måder:

 • Du får en dybere selvindsigt -- måske opdager du sider af dig selv, du havde glemt?

 • Vi identificerer dine kognitive styrker, dvs. hvor du rent mentalt har ressourcer du kan trække på

 • De fungerer som en måde at finde områder hvor du kan udfordre dig selv

 • De er en god måde at få et større overblik over dine bevidste og ubevidste sider

 • Vi kan i fællesskab få øje på de tanke- og handlingsmønstre du har

 • Vi kan bruge det til at bedre forstå, om du har en konkret psykisk lidelse, som vi skal koncentrere os om

 • Du bliver bedre til at opdage når du har gode og dårlige dage, og hvad som kan drive det

 

Her er et helt konkret eksempel på hvordan vi arbejder med test resultater:

 

 • Først gennemgår vi resultaterne med dig, og hvad de betyder. Her gennemgår vi både det du primært er kommet for, men også hvis der opdages nogle øvrige emner, som er værd at snakke om.

 • Dernæst ser vi også på, hvordan dine mentale ressourcer er. Terapi er netop mentalt krævende, og måske skal vi først koncentrere os om, at "rydde bordet" med dig, så du kan koncentrere dig om det som er vigtigt i terapien.

 • Til sidst bruger vi testene også som en måde at i fællesskab have en finger på pulsen. Det gør, at du bliver bedre til at selv holde øje med dine tanker og reaktioner, og at vi kan træne dig til at arbejde med disse.

Vigtigst af alt er det, at terapien handler om dig, og testene er udelukkende værktøj som er der, for at du kan få det største udbytte af din tid hos os, eller i et videre privat eller offentligt forløb.

bottom of page