top of page

Penge og sex på hjernen


Belønning kan være så mangt.


Forventningens glæde efter at have bestilt mad. Barnets fryd over juleaftens komme. Nydelsen af god musik eller smagen af jordbær.


Men hvordan bearbejder hjernen de mange forskellige typer belønninger, vi modtager? Behandler den alle slags belønninger ens, eller er der forskelle på forskellige belønninger?


Penge og letpåklædte kvinder

Belønninger kan komme i mange forskellige former. Fra sex, social anerkendelse, mad, når man er sulten, eller penge.


Men det er stadig et åbent spørgsmål, om hjernen bearbejder disse belønninger på forskellige måder, eller om der er en 'fælles valuta' i hjernen for alle typer belønninger.


I et studie af Guillaume Sescousse og kollegaer i Lyon, ønskede man at lave en undersøgelse af, om hjernen reagerer forskelligt på penge og sex.


En gruppe mænd blev skannet med funktionel MRI, som bruges til at måle aktivitetsniveauet i forskellige dele af hjernen indirekte.


Imens de blev testet, skulle forsøgspersonerne spille et spil, hvor de nogle gange fik en belønning. Belønningen kunne være penge, eller den kunne være synet af en let påklædt kvinde.


Sex og penge aktiverer forskellige områder

Der var altså tale om to typer belønninger. Hvor penge kan siges at være en indirekte belønning, er de seksuelle billeder i en vis grad mere umiddelbart belønnende (i hvert fald for de fleste mænd).


Men hvordan betragter hjernen disse belønninger?


Forskerne fandt ud, at der var unikke aktiveringer både for sex og penge hver især, men at der også var overlappende områder.


På den ene side fandt man, at der for begge typer belønning var en generel aktivering i det, vi ofte betegner som hjernens belønningssystem (ventrale striatum, anteriore insula, anterior cingulate cortex og midthjernen, se billedet).Det ser således ud til, at hjernen i det mindste bruger de samme strukturer til at reagere på begge typer belønning.


Penge foran, erotiske billeder bagved

Men der var også særlige aktiveringer for erotiske billeder og penge.


Og denne forskel fandt først og fremmest sted i hjernens forreste del, specielt området ved navn orbitofrontal cortex (OfC, se billedet).


Her fandt man, at penge aktiverede områder, som lå lidt længere foran, mens erotiske billeder aktiverede områder lidt længere bag i OfC.


Det betyder således, at hjernen også behandler de to typer belønning forskelligt.


Men hvad skyldes forskellen?


Forskel i abstraktionsniveau og tidsinterval

Som sagt er der to forskellige typer belønning, men de er forskellige på flere måder.


Penge er indirekte belønnende, for penge kan ikke 'konsumeres' i sig selv. De er belønnende i det omfang, de kan omsættes til andre ting.


Erotiske billeder er i sig selv direkte belønnende. Ikke fordi de symboliserer sex eller muligheden for sex, men fordi de har en umiddelbart belønnende effekt.


En anden mulighed er at sige, at erotiske billeder og penge er forskellige i deres abstraktionsniveau: Erotiske billeder er konkrete, mens penge er en abstrakt belønning.


En sidste mulighed er, at der er forskelle i tidsintervallet. Erotiske billeder er umiddelbart belønnende, mens penge kun kan omsættes til reel værdi efter et stykke tid (for eksempel efter skanningen eller efter nogle dage, hvor man bruger pengene).


Spadestik til gode

Hvad årsagen er til denne adskillelse mellem penge og erotiske billeder er således stadig uklart. Men det er væsentligt, at man finder en adskillelse mellem de bagerste dele og forreste dele af OfC i denne adskillelse.


Vi ved allerede, at de forreste dele af pandelappen er blandt de områder, som er mest udviklet hos mennesker, sammenlignet med andre primater.


Dette kan hænge sammen med, at mennesker er i stand til at bruge komplekse abstraktioner for belønninger, herunder penge.


Som så megen anden forskning, har man nu taget et spadestik og fundet nye ting, men også måttet sande, at vi stadig har langt flere spadestik til gode.

24 views0 comments

Comments


bottom of page